Centrum environmentálnych aktivít

Súťaž Poznaj a chráň prírodu TrenčínaSúťaž pre žiakov základných a stredných škôl

Pozývame Ťa k účasti v korešpondenčnej súťaži o prírode Trenčína. Zadanie súťaže rozposielame na všetky trenčianske školy.

Na vyhľadanie správnych odpovedí (v teréne, v knihách, na Internete) a ich zaslanie máš čas do 15. mája 2018. Odpovede nám môžeš doručiť vypracované priamo v tomto letáku či na samostatnom papieri (nezabudni vyplniť aj svoje kontaktné údaje a pripojiť aj prílohy - fotky) -  na adresu CEA, Mierové námestie 29 v Trenčíne. Alebo môžeš odpovede a svoje kontaktné údaje napísať do e-mailu, pripojiť fotografické prílohy a poslať na adresu cea@changenet.sk. Najneskôr do 15. mája 2018 do 24.00 hod.

Ak máš nejaké otázky, kontaktuj nás, prosím, na e-maili cea@changenet.sk, alebo telefonicky/SMS: 0905469707 (p. Richard Medal).

Správne odpovede a zoznam výhercov - vylosovaných úspešných riešiteľov zverejníme na stránke www.cea.sk 25. mája 2018. 30 vylosovaných úspešných riešiteľov pozveme na celodennú prírodovednú exkurziu (v priebehu júna 2018), spojenú s odovzdaním vecných cien.

Súťaž pre Teba pripravili: Centrum environmentálnych aktivít, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Štátna ochrana prírody SR - Správa CHKO Biele Karpaty a Trenčianske múzeum v Trenčíne.

Leták so súťažnými otázkami si stiahnite tu

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk