Centrum environmentálnych aktivít

Pedagógovia, poďte s nami na exkurziu do terénu!

Trenčiansky samosprávny kraj si ako Zelená župa pripravil pre pedagógov bezplatné zážitkové exkurzie, ktoré ich zavedú do zaujímavých kútov regiónu Trenčianskej župy.

Terénne exkurzie do špecifických kútov Trenčianskeho kraja sú určené pre pedagógov a koordinátorov environmentálnej výchovy. V rámci exkurzie spoznáte, aké sú záujmy a ciele ochrany prírody v danej lokalite, prediskutujete manažment ochrany prírody a priamo v teréne si ukážete envirovýchovné, vzdelávacie a osvetové aktivity. Seriál 4 exkurzií pripravilo Centrum environmentálnych aktivít v spolupráci s Trenčianskou župou a pracoviskami Štátnej ochrany prírody v rámci projektu realizovaného s podporou Environmentálneho fondu. Účasť na exkurzii aj balíček materiálov EVVO sú bezplatné, počet miest je limitovaný len kapacitou autobusu. Prihlasovanie je možné cez Google formulár, v prípade otázok kontaktujte mailom Richarda Medala na medal@cea.sk alebo telefonicky na čísle 0905 469 707.

Termíny a podrobnosti exkurzií:
  1. EXKURZIA: Beckovské Skalice - 30. 4. 2024, nástupné a výstupné miesta: Trenčín, Nové Mesto nad Váhom
  2. EXKURZIA: Vrbovce a okolie - 15. 5. 2024, nástupné a výstupné miesta: Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Myjava
  3. EXKURZIA: Uhrovec (Jankov vŕšok) - 31. 5. 2024, nástupné a výstupné miesta: Prievidza, Bánovce nad Bebravou
  4. EXKURZIA: Lednica - 13. 6. 2024, nástupné a výstupné miesta: Trenčín, Ilava, Púchovcreated by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk