Centrum environmentálnych aktivít

Súťaž Poznaj a chráň prírodu TrenčínaSúťaž pre žiakov základných a stredných škôl

Pozývame Ťa k účasti v korešpondenčnej súťaži o prírode Trenčína. Zadanie súťaže rozposielame na všetky trenčianske školy.

Na vyhľadanie správnych odpovedí (v teréne, v knihách, na Internete) a ich zaslanie máš čas do 15. mája 2018. Odpovede nám môžeš doručiť vypracované priamo v tomto letáku či na samostatnom papieri (nezabudni vyplniť aj svoje kontaktné údaje a pripojiť aj prílohy - fotky) -  na adresu CEA, Mierové námestie 29 v Trenčíne. Alebo môžeš odpovede a svoje kontaktné údaje napísať do e-mailu, pripojiť fotografické prílohy a poslať na adresu cea@changenet.sk. Najneskôr do 15. mája 2018 do 24.00 hod.

Ak máš nejaké otázky, kontaktuj nás, prosím, na e-maili cea@changenet.sk, alebo telefonicky/SMS: 0905469707 (p. Richard Medal).

Správne odpovede a zoznam výhercov - vylosovaných úspešných riešiteľov zverejníme na stránke www.cea.sk 25. mája 2018. 30 vylosovaných úspešných riešiteľov pozveme na celodennú prírodovednú exkurziu (v priebehu júna 2018), spojenú s odovzdaním vecných cien.

Súťaž pre Teba pripravili: Centrum environmentálnych aktivít, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Štátna ochrana prírody SR - Správa CHKO Biele Karpaty a Trenčianske múzeum v Trenčíne.

Leták so súťažnými otázkami

Správne odpovede na otázky v 1. ročníku súťaže Poznaj a chráň prírodu Trenčín a vyhodnotenie súťaže

1.  Strom sa volá po slovensky ginko dvojlaločné, po latinsky Ginkgo biloba.
Zákonom chránené jedince tohto stromu rastú na ulici Milana Rastislava Štefánika pri budove Slovliku (alebo ak ste napísali Autoškola Horňák, je to v poriadku).

2. Meno tohto výnimočného lesného hospodára je Gustáv Hano.

3. Tieto slová napísal MUDr. Karol Brančík.

4. Slovenských orchideí, rastúcich v Trenčíne a okolí, je veľa druhov, napríklad:
vstavačovec bazový (Dactylorhiza sambucina)
vstavač vojenský (Orchis militaris)
vstavač mužský (Orchis mascula)
vstavač obyčajný (Orchis morio)
vstavač bledý (Orchis pallens)
ale aj mnohé ďalšie.
V logu CHKO Biele Karpaty je mimoriadne vzácny hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana).

5. Celtis occidentalis ste správne našli napríklad na Rázusovej ulici.

6.  Obojživelník na obrázku sa volá salamandra škvrnitá (po latinsky Salamandra salamandra).

7. Meno chránenej žltokvitnúcej vodnej rastliny, rastúcej v ZátOKe pOKoja je leknica žltá, po latinsky Nuphar lutea. V tejto lokalite sa ale vyskytuje aj žltokvitnúci (aj keď nie chránený zákonom) kosatec žltý (Iris pseudacorus) - obidve odpovede uznávame ako správne :)

8. Adresa najbližšieho pracoviska Štátnej ochrany prírody SR je Správa CHKO Biele Karpaty, Nemšová, Trenčianska 31, telefón: 032-6598387.

9. Ktorý z týchto druhov sa pri Trenčíne vyskytuje celoročne a pravdepodobne tu aj hniezdi? správna odpoveď: volavka biela (niekedy nazývaná aj beluša veľká)

10. Všetky odpovede boli v zásade správne, či ste sa venovali Tepličke, Lavičkovému, Kubranskému, Opatovskému, Orechovskému či Zlatovskému potoku.


VYHODNOTENIE - vylosovaní úspešní riešitelia:

Matej Nosek

Gabika Koníčková

Šimon Oravec

Sebastián Straka

Jakub Sáska

Michal Konečný

Peter Zajak

Viktória Vančová

Damián Baranka

Jakub Šulek

Milan Gažo

Natália Liptáková

Laura Vančová

Bibiána Krejčiová

Miriama Kadlečíková

Lívia Koníčková

Linda Sučanská

Karolína Balajová 

Matúš Pašš

Adriana Burdejová

Monika Murková

Natália Stašáková

Nikola Černeková


GRATULUJEME!


Všetkých menovaných aj s pedagogickým alebo rodičovským sprievodom pozveme v júni na celodennú prírodovednú exkurziu do Bielych Karpát. 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk