Centrum environmentálnych aktivít

Program Trenčín 21 - program Miestnej agendy 21Prečo trvalo udržateľný život v Trenčíne?

Preto, že ak chceme zmeniť svet, musíme začať od seba a od miesta, kde žijeme. Program Trenčín 21 je preto zameraný na zvýšenie kvality života a uplatňovanie princípov trvalo-udržateľného rozvoja pri rozhodovacích procesoch v meste Trenčín v 21. storočí. Snažíme sa dosiahnuť, aby Trenčín 21 bol mestom, kde sa všetkým ľuďom dobre žije, prepravuje a býva, s vysokou kvalitou života, s úctou k prírode, tradíciám a histórii, mechanizmom partnerskej spolupráce pri prijímaní dôležitých rozhodnutí (napr. územné plány, veľké investície a pod.), ktoré dlhodobo ovplyvnia život všetkých Trenčanov.

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk