Centrum environmentálnych aktivít

VIDIEK 21: Vzdelávanie pre udržateľný vidiekZákladné informácie o projekte

Tento projekt je realizovaný za finančnej podpory Európskej únie.

Za obsah informácie zodpovedá výhradne autor. Informácia nereprezentuje názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácií, ktoré sú ich obsahom.

O projekte

Trojročný projekt Education for sustainable countryside (Vzdelávanie pre udržateľný vidiek) realizuje medzinárodné konzorcium organizácií Centrum environmentálnych aktivít (SK - www.cea.sk), Magosfa (HU - www.magosfa.hu) a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER (CZ - www.sever.ekologickavychova.cz). 

Trvanie projektu - september 2015 - august 2018.

Projekt je realizovaný v rámci programu Erasmus+. Obsahom projektu je vzdelávanie vo vidieckych oblastiach s cieľom podpory ich udržateľného rozvoja.

Projekt je realizovaný v troch oblastiach:
  • Šetrný turizmus (garantom je CZ partner)
  • Ekologické poľnohospodárstvo (garantom je SK partner)
  • Miestna produkcia (garantom je HU partner)
Vzdelávanie v každej z oblastí prebieha formou piatich jednodňových seminárov/exkurzií a jednej 5-dňovej exkurzie za príkladmi dobrej praxe v jednej z partnerských krajín. Súčasťou vzdelávania je tiež e-learning. Všetky vzdelávacie moduly vzniknuté v jednotlivých krajinách sú následne realizované v ostatných krajinách podľa vzorového modulu autorskej organizácie, s rešpektovaním národných špecifík.

Celé vzdelávanie je monitorované a hodnotené externou organizáciou Spora, ktorá vyhodnotí vzdelávacie celky a odporučí ich zlepšenie do ďalších vzdelávacích cyklov.

Výstupom projektu je tiež príručka, obsahujúca témy jednotlivých seminárov, príklady dobrej praxe z každej oblasti, ako aj ukážky práce účastníkov.

Na záver projektu (na jar 2018) sú naplánované medzinárodné konferencie s prezentáciou výstupov projektu.

Prílohy:

hzjhjh.jpg

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk