Centrum environmentálnych aktivít

Bio kuchári vo verejnom stravovaní

Kvalitné, regionálne a udržateľné biopotraviny.


Cieľ:
Kvalitné, regionálne a udržateľné biopotraviny.

Hlavný zámer projektu:
Podpora zavádzania slovenských biopotravín v zariadeniach verejného stravovania prostredníctvom vzdelávania budúcich kuchárov. Biopotraviny vo verejnom stravovaní spĺňajú nároky na kvalitu, vystopovateľnosť , integritu, regionálny rozvoj a životné prostredie. Kuchári, vedúci jedální a kantín sú vyškolení a majú nástroje k zavádzaniu biopotravín - prioritne regionálnych a sezónnych - do praxe verejného stravovania.


Facebook: https://www.facebook.com/org.cooks?ref=hl

 

Cook.org – BIO kuchári vo verejnom stravovaní

Verejné stravovanie má veľký potenciál prispieť k zdraviu veľkej skupiny ľudí. Zvyčajne sa pri ňom kladie veľký dôraz na nutričnú hodnotu jedál, čoraz viac sa však dostávajú do popredia aj environmentálne a senzorické aspekty, ako aj miestna ekonomika. V mnohých európskych krajinách tiež narastá záujem o zavádzanie biopotravín do školských jedální. Je na to veľa dôvodov: nedostatok informácií o pôvode potravín, zlé stravovacie návyky a nárast zdravotných problémov detí a mládeže.

viac »

created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk