Centrum environmentálnych aktivít

Hodnoty miestnych komunít v zrkadle EurópyÚčelom projektu "Hodnoty miestnych komunít v zrkadle Európy" je vytvorenie vzájomne sa učiacich partnerstiev medzi mimovládnymi organizáciami a pestovateľmi z krajín EÚ, ktoré sú citlivé na prebiehajúce spoločenské, ekonomické a ekologické problémy. Každý partner v rámci svojej krajiny ponúka rôzne vzdelávacie a výukové nástroje pre staršie aj mladšie osoby, zdravotne postihnuté alebo znevýhodnené osoby.

Celková koncepcia projektu je umožniť dospelým rekvalifikáciu a presadzovanie princípov udržateľnosti a miestnej sebestačnosti. Malé ekologické poľnohospodárstvo, oživenie tradičných a zabudnutých zručností, zlepšenie sebestačnosti a posilňovanie miestnych komunít budú hlavnými témami projektu.

Tento projekt nám poskytne možnosť učiť sa od rôznych druhov organizácií pôsobiacich v oblasti životného prostredia, rozvoja vidieka a sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a umožní nájsť vzájomné prepojenie medzi týmito oblasťami práce.

Na základe tejto výmeny skúseností by sme chceli rozvíjať spoločné myšlienky pre prenos poznatkov v oblasti zahájenia podnikateľských aktivít pre miestne subjekty vo vidieckych oblastiach.

Projekt je zameraný na podporu aktívneho zapojenia občanov do udržateľných praktík vedúcich k sociálnemu začleneniu. Hlavné očakávané výsledky sú:

  • Rozvíjať povedomie o družstevných (spoločných) formách hospodárenia a podnikania, vytvárať a podporovať nadnárodné siete projektov a odborníkov, šíriace osvedčené postupy, dobrú prax a zaujímavé aktivity.
  • Lepšia podpora miestnych komunít v rozvoji sociálnej, občianskej, interkultúrnej a udržateľnej konkurencieschopnosti ako aj podnikateľských zručností s cieľom prispôsobiť sa meniacej sa Európe.

Konečné viditeľné výsledky tohto partnerstva budú: Návrh pilotného akreditovaného tréningu v rámci Grundtvig Training Database, databáza najlepších praktík, sprievodca najlepšími praktikami a web stránka.


Best Practices from the GRUNTDVIG
Skúsenosti so sociálnym farmárčením v európskom kontexte


Na projekte spolupracujú:

Okologiai Intezet a Fenntarthato Fejlodesert Alapitvany, Miskolc, Maďarsko
Consorzio Eurek@ societa coop. Sociale, Massa Taliansko
Agora - Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabila, Odorheiu Secuiesc, Rumunsko
občianske združenie Sosna, Družstevná pri Hornáde, www.sosna.sk
občianske združenie Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín, www.cea.skProjekt je financovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania - Partnerstvá GRUNDTVIG

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk