Centrum environmentálnych aktivít

Čerešňák

Ideu projektu tvorí revitalizácia storočného mestského čerešňového sadu v lesoparku Brezina, priamo v centre mesta. Oživenie komunitného sadu prehĺbi prepojenie mesta a lesoparku a nadviaže na tradíciu zakladania verejných mestských sadov. “Čerešňák“ patrí od svojho založenia v roku 1912 k neodmysliteľnému koloritu mesta. Rozprestiera sa na kopci, pár metrov od hradieb trenčianskeho hradu, uprostred lesov Breziny.


Skupina Čerešňák na Facebooku

Názov projektu: Návrat na Čerešňák
(grantový projekt Zelené oázy Ekopolis 2015)
Názov organizácie - predkladateľa projektu – žiadateľa o grant: Centrum environmentálnych aktivít

Ideu projektu tvorí revitalizácia storočného mestského čerešňového sadu v lesoparku Brezina, priamo v centre mesta. Oživenie komunitného sadu prehĺbi prepojenie mesta a lesoparku a nadviaže na tradíciu zakladania verejných mestských sadov. “Čerešňák“ patrí od svojho založenia v roku 1912 k neodmysliteľnému koloritu mesta. Rozprestiera sa na kopci, pár metrov od hradieb trenčianskeho hradu, uprostred lesov Breziny.  

Základ obnovy sadu tvorí intenzívna úprava terénu, výruby starých a náletových drevín a následná výsadba ovocných stromov. Údržba sadu bude riešená v spolupráci s mestom. Druhové zloženie novej výsadby bude navrhnuté tak, aby sad slúžil aj za účelom zachovania a genofondu krajových odrôd ovocných stromov v nadväznosti na projekt Bielokarpatský ovocný poklad CHKO Biele Karpaty.

Projekt počíta so zapojením širokej verejnosti formou verejných brigád. Sad mal v minulosti výrazný spoločenský význam, ako miesto nedeľných prechádzok a rodinných výletov. Myšlienka renovácie sadu pochádza od samotných občanov a ich dobrovoľné zapojenie vytvorí okrem funkčného mestského sadu aj silnú komunitu ľudí, ktorá pomôže nanovo vytvoriť a udržiavať aj sociálny rozmer tohto priestoru.

Oživiť tento priestor a naplniť ho znova ľuďmi znamená revitalizovať sad a zabezpečiť jeho pravidelnú údržbu počas celého vegetačného obdobia. Pravidelné kosenie počas trvania projektu zabezpečí mesto Trenčín v spolupráci s CEA. Rekreačnú funkciu plánuje projekt posilniť aj umiestnením prvkov parkovej architektúry. Ďalším dôležitým moment obnovy je zvýraznenie unikátneho výhľadu na Matúšovu vežu Trenčianskeho hradu, ktoré zvýši atraktivitu tejto lokality aj v kontexte rozvoja turizmu v meste. Históriu sadu sprostredkuje obyvateľom informačná tabuľa umiestnená v sade.  

Vráťme spoločne Čerešňáku jeho starú tvár! Nech je znova zelenou oázou nad mestom. Miestom oddychu a stretnutí, miestom na pozorovanie vtáctva a hmyzu, sledovania dozrievania rastlín a stromov, miestom prepojenia mestského zhonu a prírody a v čase zakvitnutia čerešní nádherným zážitkom plným vôní a pozitívnych emócií.

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk