Centrum environmentálnych aktivít

Program Environmentálna výchova a osvetaPrečo výchova a osveta?

Príroda tu bola, je a bude. Ak človek zničí svoje životné prostredie, zničí predovšetkým podmienky k životu pre seba samého a... vyhynie. Príroda tu bude aj po ňom.

Ak tu chceme my – ľudia - žiť ešte dlho, žime v súlade s prírodou, neprispôsobujme zákony prírody ľuďom, ale naopak. A to chce zmenu v prístupe k prírode, k prostrediu – príroda je náš učiteľ a základný životodarca, nie náš zajatec a otrok.
A my Vám chceme sprostredkovať to, čo sa môžeme od prírody naučiť...

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk