Centrum environmentálnych aktivít
Kontakt
Centrum environmentálnych aktivít - CEA

Kancelária: Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
Tel. práca: 032 / 6400 400
Tel. domov: 032 / 6580 281 |R. Medal|
Mobil. tel.: 0905 / 469 707
E-mail: medal@changenet.sk

created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk