Centrum environmentálnych aktivít

Biolearn projekt: Biolearning for the Future – Smart by Nature Nature
Krátky názov: Biolearning for the Future (BLF)


Trvanie projektu: 11/2021 – 10/2024

Partneri:
 •  Magosfa Alapítvány – Maďarsko
 • SEVER – ČR
 • Stichting biomimicry NL (BNL) – Holandsko
 • The Center for Learning with Nature (LWN) – U.S.A.
 • Wild Awake – UK
 • Centrum environmentálnych aktivít (CEA) - Slovensko
Cieľ projektu:
 • Inšpirovať a motivovať mladých ľudí, aby prírodu vnímali ako zdroj života, materiálov, krásy, aj ako zdroj učenia sa pre udržateľnú budúcnosť, ako zdroj bio-inšpirácií.
Cieľové skupiny:
 • Pedagógovia
 • Žiaci vo veku 9-12 rokov
Zapojené pilotné školy:
 • Základná škola Mládežnícka, Púchov
 • Súkromná základná škola, Nová Dubnica
 • Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom
 • Gymnázium M.R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
 • Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Práca s pilotnými školami
 • participácia pri navrhovaní a testovaní vzdelávacích aktivít
 • príležitosť pre odborný rast pedagógov v oblasti bio-inšpirovaného vzdelávania
Aktivita 1: vytvorenie vzdelávacích aktivít
 • téma – biomimikry
 • online platforma, materiály na stiahnutie (bez tlače)
 • základom bude 20 ukážkových príkladov biomimikry a bio-inšpirovaného dizajnu
 • na príklady budú nadväzovať krátke aktivity pre výučbu v triede aj vonku – učíme sa od prírody zvládať výzvy pre udržateľný život
 • kartová hra pre žiakov na skúmanie príkladov biomimikry
 • vzdelávacie boxy s pomôckami pre aktivity
 • prispeje každý partner
 • v piatich jazykoch
 • testované v  3-5 školách v krajinách SK, CZ, HU, NL
 • snaha šíriť udržateľný spôsob života
 • podpora interdisciplinárneho vzdelávania medzi STEM a biomimikry
Aktivita 2: študijná cesta
 • do Holandska,  pozývajúca organizácia BNL (apríl 2023)
 • 5 učiteľov z každej krajiny
 • z pilotných škôl
 • kritérium: pripravenosť
 • zaradiť tému biomimikry do vyučovania
Aktivita 3: Biomimikry deň
 • jeden až viac-denné podujatie na školách (5-6/2023)
 • popularizácia biomimikry formou zážitkového vzdelávania
 • zaškolenie pedagógov
 • registrácia škôl na webovej stránke
Aktivita 4: Medzinárodná online konferencia
 • na konci projektu (9-10/2024)
 • pre učiteľov a zainteresované strany
 • o výsledkoch
 • predstavenie vzdelávacích materiálov a prístupu bio-inšpirovaného vzdelávania 
Stretnutia partnerov
 • v krajinách zapojených do projektu z EU                                                
 • spojené s tvorbou vzdelávacích materiálov
BioLearn projekt: Učíme sa od prírody alebo biomimikry vo vzdelávaní
 
Projekt podporený z EÚ programu ERASMUS+ 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk